Teamwork Business

Powered by vision

About

Pieter van der Kooij


Pieter van der Kooij (Economie UvA) is 30 jaar actief in bedrijfsadvisering. Zijn specialisatie is visie en talent die in ondernemingen/mensen zit opgesloten vrij te spelen en het ontwerpen van hierop aansluitende organisatiestructuren. Pieter coacht en adviseert persoonlijk en ondernemingen.

diensten


Persoonlijke Coaching

Je beseft dat je grotendeels wordt geleefd door de waan van de dag en weet dat je meer capaciteiten hebt dan je benut.

Bij persoonlijke coaching wordt er een appèl gedaan op je weten en vermogen verder te kijken dan het probleem van vandaag. Doel is zicht te krijgen op jouw perspektief. Het gaat er om bewust te worden van je rode draad c.q. de samenhang in je bestaan. Op basis hiervan kan je richting geven aan hoe en waar je functioneert. Hoe jij en de ander plezier kan beleven aan jouw functioneren. Persoonlijke coaching krijgt vorm in één op één gesprekken.

Visie Coaching Ondernemingen

Visie en richtingsgevoel zit in ondernemingen opgesloten. Het is de kunst dit vrij te spelen zodat je weet wanneer je koers zet en wanneer je speelbal bent van dagelijkse omstandigheden.

VisieCoaching doet een appèl op ondernemingen om verder te kijken dan de neus lang is en zo een heldere visie te ontwikkelen. Een visie die kleur geeft aan het handelen en beslissen vandaag. Het gaat er om zicht te krijgen op de kern van de zaak. Op basis hiervan kan duurzaam beleid worden ontwikkeld.

Visiecoaching bestaat uit gesprekken met ondernemer en/of medewerkers en/of relaties die oog hebben voor mogelijkheden en ontwikkelingen.

Organisatie-Advies

In elke onderneming werken partijen samen met ongelijksoortige belangen, achtergronden en culturen. Deze in kaart brengen en een structuur ontwikkelen die deze verschillen erkent en organiseert geeft een duurzaam fundament aan de onderneming. Deze structurering maakt opvolgings- en/of overdrachtsprocessen eenvoudiger en succesvoller.

Feel free to contact us


Teamwork Business
Lepelaarpark 42
1444HS Purmerend
P: +31 6 4166 0027
E: